تاریخچه

افتتاح شرکت

شرکت ایران‌ پاساد در نیمه دوم سال 1369 تأسیس گردید.

با توجه به سابقه مدیران شرکت در تدارک مواد اوّلیه خارجی، ادامه کار به همین صورت و در جهت یافتن منابع بکر مواد اوّلیه در ابتدا برای شرکت‌های شوینده برنامه‌ریزی شد.

خوشبختانه با آغاز دوران سازندگی در دهه 70 خورشیدی، می­توان 10 سال اوّل شرکت را دهه پر بار پایه‌ریزی شرکت ایران پاساد نامید. در این دهه شرکت موفق شد با همکاری یک شرکت مجرب و کارکشته انگلیسی بنام Wardel Chemicals پیشرفت‌های چشمگیری را برای معرفی منابع دست اوّل مواد اوّلیه به نتیجه برساند.

همکاری همآهنگ و پیگیری‌های شبانه‌روزی خوشبختانه به ثمر نشست و توانستیم با همکاری و پشتیبانی شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند ICI, Colgate, Manro, Warwick International… نقش مهمی در تامین مواد اوّلیه شرکت‌های شوینده برداریم.

می­توان گفت که دهه 70 خورشیدی برای شرکت ایران پاساد سال‌هایی پر از تلاش را در بر داشت و پی‌ریزی اصولی در این دهه انجام شد.

شرکت ایران پاساد
فهرست